Bilder från St Christine i oktober 2020

Årskurs 4 och 8 är tillbaka i skolan från den 12 oktober för att börja göra sina nationella prov.