November 2020

Det pågår bygge av grindstuga och indragning av vatten till ett tvättställe vid grinden till skolan.

Här sker den första hälsokontrollen med temperaturtagning och handtvätt för alla som passerar.