Nya datorer till skolan

Angående datorerna: De har anlänt till skolan och har uppdaterats med programvara för elevernas och personalens behov. Tack alla som bidragit till transportkostnaderna!