Bidrag

Föreningen tar tacksamt emot gåvor.

Exif_JPEG_PICTURE

Ditt bidrag går till största delen till drift och utbyggnad av skolan. Föreningen Kisumu har mycket låga administrativa kostnader eftersom hela verksamheten inom föreningen drivs ideellt och utan avlönad administrativ personal.
Kostnaden för en elev i St Christine är ca 200 kr per månad. Då ingår undervisning och drift av skolan, läroböcker, två mål mat om dagen, skolhälsovård och skoluniform.
Sätt in ditt bidrag på något av dessa sätt:
  • Bankgiro 5734-8534
  • Plusgiro 17 62 64-0
  • Föreningen Kisumus kontonummer 
  • Swish-nummer 123 607 269 8 (Läs mer om Swish på din banks hemsida.)
Utlandsbetalningar: Det går bra att betala även från andra länder. Kontakta din bank för att göra en överföring. Ange vårt IBAN-nummer.
Maila gärna till gava@kisumu.se, så att vi vet varifrån gåvan kommer.

Högtidsgåva – minnesgåva

Vill du ge en högtidsgåva eller minnesgåva? Sätt in ditt bidrag på något av våra konton ovan, samt sänd ett mail till oss på gava@kisumu.se. Ange ändamål, person som vi ska tacka, samt vilka ni är som givit gåvan. Vi skickar ett tackkort och anger vilka ni är som givit gåvan.