Ny skolbyggnad maj 2017, nytt bibliotek

Nytt bibliotek
Byggnaden i förlängningen av utomhusklassrummet, (byggnad 5, fd klassrum för årskurs 4) är allvarligt angripet av insekter och har inte använts på ett tag. Nu har vi fått en donation från två medlemmar i föreningen, Bo Riddarström och Eva Rudberg, som möjliggör att den angripna byggnaden kunnat rivas och ersätts med en ny i tegel. Nybyggnaden ska användas som bibliotek. Den blir lite högre än den nuvarande oh får fler fönster så att interiören blir ljusare och ska fungera bättre som läsesal. Arbetet med rivningen av det befintliga huset är klart och uppbyggnaden av de nya väggarna har påbörjats.
 
May 15
Hi,
We started the building today. We are working hard to catch up with the time. The attached is what the the foreman did today.
Regards
Evans