Bli medlem

En förening med stort hjärta. SONY DSC

Uppbyggnaden och driften av St Christine school baseras till största delen på medlemmarnas bidrag. 

Bidragen ska räcka till lärarlöner, skolmat, böcker, undervisningsmaterial, skolhälsovård, skoluniformer och andra nödvändigheter. Kostnaden för en elev i St Christine är ca 200 kr per månad.
Som medlem i Föreningen Kisumu rekommenderas du att bidra med 100 kr per månad till skoldriften i Kenya*. Men alla bidrag, stora som små, är välkomna och går oavkortat till skolan. Beloppet kan givetvis betalas in för hela året eller flera månader åt gången.
Alla medlemmar får årligen ett antal nyhetsbrev via mail. Nyhetsbreven finns också på hemsidan.

*100 kr i månaden är lägsta belopp för att få rösträtt i föreningen.

En av medlemmarna säger som svar på frågan om varför hon är medlem i föreningen: ”Att ge bidrag till satsning på utbildning av barn som annars inte skulle ha fått tillgång till det, är för mig ett sätt att stödja utvecklingen i ett land i Afrika. Genom medlemskapet i den här föreningen vet jag att pengarna kommer fram till barnen utan att det blir någon direkt bindning och krav på tacksamhet gentemot givaren.”
E-posta din medlemsansökan till
  • ordf(at)kisumu.se 
Eller skriv till
  •    Föreningen Kisumu
  •    c/o Bitte Brask
  •    Olshammarsgatan 54
  •    124 76 Bandhagen
Uppge namn, gatuadress, postadress, telefonnummer och e-postadress.
 Betala till
  • Bankgiro 5734-8534
  • Plusgiro 17 62 64-0
  • Swish-nummer 123 607 269 8

(Läs mer om Swish på din banks hemsida.)

Vill du betala från ett annat land? Kontakta din bank för att göra en överföring. Ange vårt IBAN-nummer.