St Christine school

Skolan har cirka 350 elever mellan fem och fjorton år. De är alla helt eller halvt föräldralösa och kommer från byn runt skolan.

Skolan är helt gratis för eleverna upp t o m årskurs 6. Läromedel, hälsovård, skoluniformer, skolmat och examina bekostas av föreningen Kisumu, stiftelsen St Christine samt sponsorer i Sverige och Kenya. I åk 7 – 9 betalar vårdnadshavarna en liten avgift per termin.
Kriterierna för att få börja i St Christine är att barnet saknar en eller båda föräldrarna, att familjen är fattig och att barnet har rätt ålder (5-6 år). Intyg från chiefen och födelseattest visar att det är så. En uttagningskommitté bestående av skolans rektor och förskollärarna träffar alla sökande barn och vårdnadshavare och väljer ut vilka som kan antas till skolan.
Skolan drivs av stiftelsen St Christine Foundation, som bildades av föreningen Kisumu 2012. 

Skolan i Kenya

Det kenyanska skolsystemet är uppbyggt efter engelskt mönster. Den grundläggande nivån (grundskola) är Primary school från förskoleklass (preprimary) till årskurs 9 (från 2024).
Från 2021 och framåt undergår det kenyanska skolsystemet stora förändringar med ny läroplan och ny indelning av grundskolans årskurser. Vi skriver om det i våra nyhetsbrev och hur det påverkar St Christine school.
I varje årskurs har man många prov eller examina. Varje elev får poäng efter prestation och man rankas efter resultatet. Fokus för både lärare och elever är jakten på höga poäng, för att ges möjlighet att komma in på en bra Secondary school (gymnasieskola) efter avslutad grundskola.

Kraven på lärarna i St Christine school är höga. De har ambitionen att eleverna i skolan ska få riktigt bra resultat i sina examina. Men de har även rollen som extra förälder för de föräldralösa barnen, någon som de kan se upp till och som kan hjälpa dem när det är problem. 
I St Christine börjar eleverna i  förskoleklass, två år innan årskurs 1. (Preprimary 1 och 2). Det kallas ECDE-classes (Early Childhood Development Education). Där arbetar förskollärare med den skolförberedande verksamheten.
EDCE UNIFORMS AND SWEATERS 2015 005 (1)
Förskoleklassen

 

Skolhälsovård

Skolhälsovården sköts av en lärare med viss medicinsk erfarenhet. Hon gör hälsokontroller, delar ut viss medicin och plåstrar om. Sjukvård och medicinering sköts av sjuksköterskor på en näraliggande klinik. 
Allvarligare fall tas till det lokala sjukhuset för behandling. Elever med syn- och hörselproblem tas till specialistmottagningar i distriktet.
Läs mer.
Flickorna får trosor och mensskydd för att slippa vara hemma flera dagar i månaden.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Skolmat

Barnen får två mål mat om dagen i skolan. Frukosten består av hirsgröt, till lunch serveras ugali (majsgröt) med bönröra eller sukumawiki (”grönkålsstuvning”).

DSC_0710

DSC_0362

Exif_JPEG_PICTURE

 

Drama class

I Kenya tävlar man gärna i drama och musik. St Christine har haft stora framgångar i tävlingar både på provins- och nationell nivå. 

 

Dramatävling priser
Skolans prispokaler
DSC_0739
Dramatävling

Biblioteket

Biblioteket 1

 

Datasalen

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Datorundervisning beskuren

St Christine has got two pre-primary classes, pp1 and pp2. They are called ECDE-classes (Early Childhood Development Education) with trained pre-school teachers. Classes Standard 1 through Standard 8 have four teachers for the lower classes and seven for Standard 4 to 8 and a total of 348 children. Since 2011 it is registered as a Private Non Profit Primary School.

All education is free up to the sixth year and learning materials, exams and school uniforms are provided without cost by the members of Föreningen Kisumu, the St Christine Foundation and other sponsors in Sweden. For the students in the years 7 to 9 the guardians are expected to pay a small fee.

Beside a good education the children have breakfast and lunch every day. A hungry child is a slow learner!

A small school clinic provides for the basic needs of school health and is cooperating with nearby health clinics and specialist clinics on hearing and eyesight.

The St Christine Drama groups and sports teams compete successfully in many competitions.

The school has six schoolhouses with a total of nine big classrooms. There is a library and a computer classroom as well. In addition to that we have a assembly hall, the St Christine Hall, in a separate building. It’s capacity is some 75 people or all the pupils in std 1-4 of the school when it’s only children. It is used for serving the meals as well as gatherings and classes. It is used by the village as well as the school. Since it is on one side fully open with an outside terrass it also can double as an open air theatre with thousands of spectators on the sports field outside.