Skolhälsovården

I Kenya finns varken gratis skolmat eller skolhälsa i kommunala skolor. Ett hälsoprojekt påbörjades i St Christine school 2007. En svensk skolläkare, en skolpsykolog och en specialpedagog arbetate i skolan under någon vecka för att göra en första kartläggning av barnens hälsa.

En i gruppen som varit i skolan två gånger med några års mellanrum säger:

”Mitt första intryck var att skolan med sina fina byggnader hade bra förutsättningar att bli en hälsosam miljö för barnens skolgång. Men de flesta eleverna var tunna och verkade inte få tillräckligt med mat. Det fanns heller ingen plats för barnen att gå undan och vila när de blivit sjuka.”

En utökad grupp från Sverige fortsatte med hälsoprojektet efter några år för att ta fram en grund för årlig kontroll. De började med att väga och mäta barnen och testa hörsel och syn.

Idag sköts skolhälsovården av en av lärarna på skolan, med viss medicinsk erfarenhet. Hon gör hälsokontroller och delar ut viss medicin och plåstrar om. Behövs det sjukvård och medicinering så sköts det av sjuksköterskor på en närliggande klinik. 

”Den andra gången jag kom till skolan hade mycket förändrats till det bättre. Det fanns en liten hälsoklinik, barnen fick två mål mat om dagen. Ett barn behöver se och höra ordentligt och inte vara hungrigt för att kunna tillgodogöra sig det som pågår i skolan under dagen.”

Eleverna serveras mat två gånger om dagen, en enkel frukost bestående a traditionell porridge (gröt) samt en enkel lunch, mestadels ugali (majsgröt) med sukumawiki (grönkålsröra). Skolbespisningen finns i hjärtat av skolan och hela förmiddagen står olika grupper av barn i kö för att få sin frukost och lunch.

Alla i skolan vittnar om att detta har gjort underverk. Barnens hälsa är bättre och de kan arbeta hela dagen utan att bli trötta.