Bilder från St Christine school

April 2024. Terminsavslutning i skolan, med dans och uppträdande av eleverna.
Adah och Mowline ordnar med priser till eleverna.
Läraren Sharon med creative dance
Kezia berättar om elevresultaten i åk 5.

Odada, som varit med och grundat skolan, till vänster.
 
Vårdnadshavare håller tal.
 
Äldre bilder: