St Christine Foundation

St Christine loggaSt Christine school drivs av stiftelsen St Christine Foundation, som bildades av föreningen Kisumu 2012. Föreningen Kisumu stöder stiftelsen ekonomiskt för att möjliggöra den fortsatta driften av skolan. Föreningen har också rätt att utse representanter i stiftelsens styrelse.

Varför en stiftelse?

Vi har sett det som en nödvändighet att säkra skolan och skolans framtid så att den för överskådlig tid ska förbli en skola för föräldralösa barn. Därför har en stiftelse med säte i Nairobi bildats, på föreningen Kisumus initiativ. Stiftelsen ska garantera att Föreningen Kisumus värderingar och mål med verksamheten uppfylls i Kenya. Den ska äga skolan och ansvara för driften, dvs på sikt se till att verksamheten finansieras och inte är helt beroende av svenska bidrag.
Stiftelsens styrelse 2022: Eve Obara, Anders Jansson, Judy Ojwang, Ulla Sturaeus och Eva Werkelin. Albinus Odada är adjungerad.
Stiftelsens styrelse 2015: Eve Obara, Anders Jansson, Håkan Andersson, Judy Ojwang.

The board 2015

 

Stiftelsens första styrelse från 2012: Håkan Andersson, Kerstin Lindberg, Anders Jansson, Judy Ojwang, Musyoki Kimanthi.

Stiftelsens styrelse